Renungan

Untuk manusia mencapai sebaik-baik

balasan di akhirat , disyaratkan tiga perkara :

Niat yang ikhlas , amal yang baik dan iman  yang teguh.

maksud ayat 19,surah Al-Israk