Ko kurikulum 2006

| Kata Aluan PK Ko Kurikulum |

|Penglibatan dan Kejayaan |

|Guru Cemerlang Ko Kurikulum |

| Sijil Warna-warna Sekolah|

|Album Sepanjang 2006|