MAJLIS AKADEMIK PETRA

Pengerusi

:

En. Komarudin Abdullah

Timbalan Pengerusi

:

En. Zahari Jaafar

Naib Pengerusi  I

:

En. Shamsuddin B. Zakaria

Naib Pengerusi II

:

En. Ibrahim Isha

Setiausaha

:

En. Abdul Gani Ab. Rahman

Penolong Setiausaha

:

Pn. Siti Sabriiah Hj. Azhari

Ahli Jawatankuasa

:

 

 

Pn. Che Hasiah Yusoff (GKB)

Pn. Norhayati Hamid

 

En. Soo Cheng Hooi (GKSM)

En. Tan Loo Hian

 

En. Wee Choo San (GKSS)

Pn. Zailani Yusoff

 

Pn. Hjh. Khadijah Salim (GKTV)

Pn. Ching Su Ping

 

Pn. Zahiran Ishak (Kaunselor)

Pn. Hjh. Noraini Ahmad

 

En. Ho Sip Fah (GC)

En. Zainu Salleh

 

Pn. Chow Ah Mooi(GC)

Pn. Rohani Abdullah

 

En. Kang Choo Bee(PSS)

En. Amran Mamat

 

En. Azahir Che Mat (STPM)

En. Choo Mun Long

 

En. Mohd Shukri Abdullah(SPM)

Pn. Don Chai Ei Tem

 

En. Noor Aizan Ramli(PMR)

En. Mahasan Setapa

 

En. Mohd Azman Che Min

En. Mohd Rozlan Ismail

 

En. Mohd Noor Awang

Pn. Nurhanan Abu Bakar

 

Pn. Siti Fatimah Muhamad

 

 

 

GURU-GURU KANAN DAN KETUA-KETUA PANITIA

 

Jabatan Bahasa

:

Pn. Che Hasiah Yusoff  (GKB)

Panitia Bahasa Melayu

:

Pn. Norhayati Hamid

Panitia Bahasa Inggeris

:

En. Tan Loo Hian

Panitia Bahasa Arab

:

En. Mohd Noor Awang

Panitia Bahasa Cina

:

Pn. Ching Soo Ping

 

Jabatan Sains Sosial

:

En. Wee Choo San (GKSS)

Panitia Sejarah

:

Pn. Hjh. Noraini Ahmad

Panitia Geografi

:

Pn. Siti Sabriiah Bt. Hj. Azhari

Panitia Pendidikan Islam

:

Pn. Nurhanan Abu Bakar

Panitia Pendidikan Moral

:

Pn. Rohani Abdullan

Panitia Pendidikan Seni

:

En. Zainu Salleh

Panitia Pend. Jasmani & Kesihatan

:

En. Mahasan Setapa

Panitia Sivik & Kewarganegaraan

:

En. Abdul Gani Ab. Rahman

 

Jabatan Sains & Matematik

:

-

Panitia Sains (Sains,Kimia,Fizik & Biologi)

:

Pn. Zailani Yusoff

Panitia Matematik (Matematik & Mat. Tambahan)

:

En. Ho Sip Fah

 

Jabatan Teknik & Vokasional

:

Pn. Hjh. Khadijah Salim (GKTV)

Panitia Prinsip Akaun & Perdagangan

:

Pn. Siti Fatimah Muhamad

Panitia Kemahiran Hidup

:

En. Mohamed Ismail

Panitia Ekonomi & Ekonomi Asas

:

En. Suhaidi Asmadi Salleh

Panitia Reka Cipta

:

En. Amran Mamat

Panitia ICT

:

En. Mohd Azman Che Min