Lambang sekolah merupakan

pengenalan kepada hasrat dan cita-cita sekolah

Obor - Sebagai penyuluh dan pedoman.

Padi-Melambangkan perkembangan keilmuan yang perlu dituntut

Bintang - Berusaha berpandukan Rukunegara

Putih - Cita-cita murni memupuk sifat-sifat terpuji

Hijau - Sumbangan jitu ke arah kejayaan

Kuning - Mendukung konsep kedaulatan sistem beraja

Merah - Berani menghadapi cabaran

KEMURNIAN BUDI -Melahirkan insan yang mementingkan nilai-nilai budi

CEKAL USAHA -Kegigihan menempuhi liku-liku perjuangan