Etika Kerja Islam

Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah

Bekerja dengan ikhlas dan amanah

Bekerja dengan tekun dan cekap

Bekerja dengan semangat gotong royong dan berpadu

Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat.