Jabatan Teknik Dan Vokasional

 

PN. HJH. KHADIJAH BT. SALIM

EKONOMI

GURU KANAN TEKNIKIVOKASIONAL

21.4.1985

BSoc.Sc(Hons)/Dip.Pend./Ekon

EN. MOHD AZMAN B. CHE MIN

ICT/MATH

PENYELARAS ICT

01.05.2003

B. Edu(Hons) ICT

 

 

EN. IBRAHIM ISHA

PRINSIP AKAUN

PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM

19.7.1993

BM/GT(Hons)/KPLI/Perakaunan

EN. MOHAMED ISMAIL

K.HIDUP/REKAClPTA

K/PANITIA REKA CIPTA

1.4.1993

Dip.Perguruan Malaysia/SPU

EN. MOHD SHURANG ARSAT

KEMAHIRAN HIDUP

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

1.1.2002

Bac.MECH/Ed./Kejuruteraan Mekanikal

EN. NIK SIN NIK PA

KH/BM/PJK

SETIAUSAHA KO-KURIKULUM

1.1.2001

BA(Hons)/KPL/B.Melayu

 

EN. AMRAN B. MAMAT

REKA CIPTA / SENI

KETUA PANITIA REKACIPTA

4.1.2004

BA Reka Bentuk Industri

EN. YUSRIRANI MOHAMAD NAWI

KEMAHIRAN HIDUP

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

6.1.1997

BBA(Hons)/Dip.Pend./Perdagangan

 

PN. ROSELIZA HAMZAH

PDG/P.AKAUN

BENDAHARI SEKOLAH

1.1.2000

BBA(Hons)/Dip.Pend./Pdgn

 

 

EN. SUHAIDI ASMADE B. SALEH

EKONOMI

01.06.2004

BA (Hons) Dip.Pend. (Ekon)